Plato Devlet PDF

Plato Devlet PDF

Devlet

Devlet Sokrates in sa l kl ve mutlu bir toplum hayat i in d nd devlet modelini anlat r G n m zdeki devlet felsefesi zerinde temel kaynaklardan biri olmas a s ndan nemlidir Ayn zamanda mutluluk felsefesi zerine yaz lm bir metindir Eser Platon taraf ndan yaz lm t r Fakat eserde Platon un hocas olan Socrates in konu malar yer almaktad r.

Title : Devlet
Author :  Plato
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 225 pages

Rating: 4.6

Reviewer: 8520 Reviews