Peyami Safa Fatih Harbiye PDF

Peyami Safa Fatih Harbiye PDF

Fatih Harbiye

Dar lelhan n Konservatuvar n alaturka k sm nda ud e itimi alan Neriman, mensup olmakla iftihar etti i Do u k lt r n ok seven babas Faiz Bey le on be ya ndan beri Fatih semtinde oturmaktad r Yine bu semtte tan t , babas na ok benzeyen ve Dar lelhan da kemen e e itimi alan inasi ile yedi y ld r ni anl d r B t n mahalle, tahamm l s n rlar n zorlayan bu ni anl Dar lelhan n Konservatuvar n alaturka k sm nda ud e itimi alan Neriman, mensup olmakla iftihar etti i Do u k lt r n ok seven babas Faiz Bey le on be ya ndan beri Fatih semtinde oturmaktad r Yine bu semtte ta n t , babas na ok benzeyen ve Dar lelhan da kemen e e itimi alan inasi ile yedi y ld r ni anl d r B t n mahalle, tahamm l s n rlar n zorlayan bu ni anl l k ili kisinin evlilikle bitmesini beklemektedir Ancak Neriman n Dar lelhan da tan t Macit, onun i inde yer etmi Bat l bir hayat ya ama iste ini uyand r r Neriman, Beyo lu nda, Harbiye de ya anan lt l hayat tarz na imrenerek ya ad muhitten, evlerinden, babas n dan, inasi den ve hatta do uyu temsil etti ini d nd kedisinden bile nefret etmeye ba lar Tramvay yoluyla birbirine ba lanan ama birbiriyle ba da mas m mk n olmayan iki semt, Fatih ve Harbiye, ayn co rafyada ya anan bir k lt r ve zihin geriliminin cepheleridir T rk edebiyat n n en retken kalemi Peyami Safa, televizyon dizilerine de konu olan Fatih Harbiye roman nda toplumumuzun ya ad asr le me a da la ma sanc lar na e yalar, ah slar, kurumlar ve mek nlar zerinden ayna tutmaktad r

Title : Fatih Harbiye
Author :  Peyami Safa
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 138 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 8163 Reviews