Kerem ile Aslı Book by Anonymous

Kerem ile Aslı Book by Anonymous

Kerem ile Aslı

Ke i bah esinde bir g zel g rd mAkl m ba mdan ald , ne areTaram z lf n , d km y z neSeherde sevdaya sald , ne areBen de bildim, bu bir ke i k z d rSeherde km tan y ld z d rDar lm g zel bana k sm t rHalimden bilmezsiniz ne are Isfahan ah n n o lu Kerem sarayda g revli olan bir ke i in k z Asl han a k olur nceden s z vermesine ra men ke i , k z n Ke i bah esinde bir g zel g rd mAkl m ba mdan ald , ne areTaram z lf n , d km y z neSeherde sevdaya sald , ne areBen de bildim, bu bir ke i k z d rSeherde km tan y ld z d rDar lm g zel bana k sm t rHalimden bilmezsiniz ne are Isfahan ah n n o lu Kerem sarayda g revli olan bir ke i in k z Asl han a k olur nceden s z vermesine ra men ke i , k z n ah n o luna vermek istemez ve k z ile birlikte diyar diyar ka maya ba lar Sevdi ini bulmak i in Kerem de onlar n pe inden gider.16 y zy l halk edebiyat n n en nemli eserlerinden biri olan Kerem ile Asl da farkl dinlere mensup iki gencin birbirine kavu mak i in ekti i s k nt lar ve kar la t klar g l kler basit ve ak c bir dille anlat l yor

Title : Kerem ile Aslı
Author :  Anonymous
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 184 pages

Rating: 4.5

Reviewer: 3461 Reviews