Book Read Online Otuz Beş Yaş – Bütün Şiirleri – Mini Kitap by Cahit Sıtkı Tarancı

Book Read Online Otuz Beş Yaş – Bütün Şiirleri – Mini Kitap by Cahit Sıtkı Tarancı

Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri - Mini Kitap

Ya otuz be Yolun yar s eder Dante gibi ortas nday z mr n Delikanl a m zdaki cevher, Yalvarmak yakarmak nafile bug n, G z n n ya na bakmadan gider Cahit S tk Taranc n n bu dizelerle ba layan Otuz Be Ya iiri, T rk edebiyat n n k lt iirleri aras ndad r Bir ba ka iir ustam z n, Beh et Necatigil in deyi iyle iirlerinde, ya aman n ve a k n g zelli ini Ya otuz be Yolun yar s eder Dante gibi ortas nday z mr n Delikanl a m zdaki cevher, Yalvarmak yakarmak nafile bug n, G z n n ya na bakmadan gider Cahit S tk Taranc n n bu dizelerle ba layan Otuz Be Ya iiri, T rk edebiyat n n k lt iirleri aras ndad r Bir ba ka iir ustam z n, Beh et Necatigil in deyi iyle iirlerinde, ya aman n ve a k n g zelli ini ven, l m n st nl n vurgulayan, T rk eyi b t n tatl l k ve anlat m g c yle iire ge iren Cahit S tk Taranc , d neminin en ok okunan airlerinden biri olmu , hi bir ak ma ba lanmadan kendine zg bir iir geli tirmi tir Taranc n n iirle ilgili bir soruya verdi i yan t da bu do rultudad r iirle hayat aras ndaki s k ili kiye inand m i indir ki, iiri hi bir zaman bir d ncenin kan tlanmas olarak d nmedim iirin yap s n n gerektirdi i bu ba ms zl k, airlerin zg rl k a k yla da a klanabilir Bunun i in, bask rejimlerinde ilk isyan bayra n a anlar n daima airler olmas na a mamak gerekir Taranc n n b t n iirlerini, de erli ele tirmen As m Bezirci nin titiz derlemesiyle sunuyoruz

Title : Otuz Beş Yaş – Bütün Şiirleri – Mini Kitap
Author :  Cahit Sıtkı Tarancı
Language : Turkish
Isbn :
Format : Flipback
Pages : 504 pages

Rating: 4.2

Reviewer: 8178 Reviews