Book Read İbrahim Efendi Konağı by Samiha Ayverdi

Book Read İbrahim Efendi Konağı by Samiha Ayverdi

İbrahim Efendi Konağı

Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne de roman zaman , mekan , vak alar , ah slar , isimleri hatta vak alar n seyri, s ras ve detaylar n n y zde doksan ile otantik ve ya anm bir devrin, ger ek ve ya anm bir hayat tablosudur Biz, mparatorluk T rkiyesi nin hemen de son evlatlar i inde ha r ne ir oldu umuz askeri, siyasi, i timai ve iktisadi bir tarih meydan nd Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne de roman zaman , mekan , vak alar , ah slar , isimleri hatta vak alar n seyri, s ras ve detaylar n n y zde doksan ile otantik ve ya anm bir devrin, ger ek ve ya anm bir hayat tablosudur Biz, mparatorluk T rkiyesi nin hemen de son evlatlar i inde ha r ne ir oldu umuz askeri, siyasi, i timai ve iktisadi bir tarih meydan nda k e kapmaca oynam kimseler olarak, g r p duyduklar m z , tad p koklad klar m z , kudretimiz l s nde, gelecek nesillere intikal ettirmek mecburiyetinin alt nda bulunuyoruz te bu kitab n meydana gelmesi de o vazife hissinin bir netice ve zar retinden ibarettir

Title : İbrahim Efendi Konağı
Author :  Samiha Ayverdi
Language : Turkish
Isbn : 9757663476
Format :
Pages : 440 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 7565 Reviews