Book Download Bütün Şiirleri by Orhan Veli Kanık

Book Download Bütün Şiirleri by Orhan Veli Kanık

Bütün Şiirleri

Orhan Veli T rk iirinin zincirk ran , kasketgiydiren i, siville tiren i, a khavaozan Orhan Veli ok daha ileriye bir ad m att iirin kendi z bir dili, bir vezni olmad gibi kendine z konular da olmayaca n g sterdi, ahengin, musikinin de iirden kald r labilece ini anlatt Nurullah Ata Orhan Veli nin kavgas , edebiyat m z n en b y k kavgas d r, bun Orhan Veli T rk iirinin zincirk ran , kasketgiydiren i, siville tiren i, a khavaozan Orhan Veli ok daha ileriye bir ad m att iirin kendi z bir dili, bir vezni olmad gibi kendine z konular da olmayaca n g sterdi, ahengin, musikinin de iirden kald r labilece ini anlatt Nurullah Ata Orhan Veli nin kavgas , edebiyat m z n en b y k kavgas d r, buna inan yorum Irma n yata n daha do al bir vadiye indirdi iire kasket giydirdi, siville tirdi onu Bug nk iir verimleri onun daha verimleridir biraz Cemal S reyya Her t mce bir yana, a k havan n ozan d r Orhan Veli her anlamda Caddeler geni ledi, kitaplar inceldiyse alap n i i de ildir bu Gelece e do ru s ren bir imdinin iir etkisi Yaln zca gam de i ikli i de de il, hepten Atonal Orhan Veli olay da, olayl n yitirmi tir art k iiri ise kalm t r g r n yor, geni a dan bir deyi le Ece Ayhan

Title : Bütün Şiirleri
Author :  Orhan Veli Kanık
Language : Turkish
Isbn : 9750805283
Format : Paperback
Pages : 247 pages

Rating: 4.8

Reviewer: 3300 Reviews