Book Download Beş Şehir by Ahmet Hamdi Tanpınar

Book Download Beş Şehir by Ahmet Hamdi Tanpınar

Beş Şehir

Be ehir in as l konusu hayat m zda kaybolan eylerin ard ndan duyulan z nt ile yeniye kar beslenen i tiyakt r lk bak ta birbiriyle at r g r nen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birle tirebiliriz Bu sevginin kendisine er eve olarak se ti i ehirler, benim hayat m n tesad fleridir Bu itibarla onlar n arkas nda kendi insan m z ve hayat m z , vatan n manev eh Be ehir in as l konusu hayat m zda kaybolan eylerin ard ndan duyulan z nt ile yeniye kar beslenen i tiyakt r lk bak ta birbiriyle at r g r nen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birle tirebiliriz Bu sevginin kendisine er eve olarak se ti i ehirler, benim hayat m n tesad fleridir Bu itibarla onlar n arkas nda kendi insan m z ve hayat m z , vatan n manev ehresi olan k lt r m z g rmek daha da do ru olur.Bizden evvelki nesiller gibi bizim neslimiz de, bu de erlere, imdi medeniyet de i mesi dedi imiz, b t n ya ama mitlerimizin ba l oldu u uzun ve sars c tecr benin bizi getirdi i sert d neme lerden bakt Y z elli senedir hep onun u urumlar na sarkt k Onun dirseklerinden arkada b rakt m z yolu ve uzakta zahmetimize g len vaitli manzaray seyrettik

Title : Beş Şehir
Author :  Ahmet Hamdi Tanpınar
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 232 pages

Rating: 4.2

Reviewer: 7427 Reviews